MESTERTREFF, torsdag

På torsdag deltok 333 par Det betyr at i de fire turneringene fra mandag til torsdag deltok godt over 1100 par!

I torsdagens turnering gikk seieren til Stig Vestveit og Jørgen Petter Nermo fra Rena BK. Det scoret 69,63 %. Det var imidlertid kun 0,04% foran nr. 2 som var  Svein Inge Pettersen-Bente Irene Holmen, Søgne BK, og like bak der kom Bernt Roar Lunde-Jan Arild Søberg, Rendalen BK.

Alle sluttresultatene, spilldiagram og resultat for enkeltspill finner du her. 

Der kan du også finne en PDF fil med mine på forhånd lagede kommentarer til spillene. De er en vurdering av forskjellige scenarier som kan skje i praksis - ingen fasit. Computernalyse for alle spillene med maksimalt antall stikk i forskjellige kontrakter finner du under spilldiagrammene på resultatsiden. De analysene er imidlertid med åpne kort og har ofte ikke noe med hva som er god, korrekt  bridge å gjøre siden maks antall stikk av og til oppnås ved å spille helt mot oddsen. Og det kan man jo gjøre hvis man vet hvordan det sitter!

I spill 23 hadde jeg litt for liten tro på feltet.

 

Her er mine kommetarer/tips til dette spillet:

Noen synes kanskje syd sin utgangsinvitt er tøff. Han har 13 hp, men hånden er verd mye mer spesielt idet han har fått vite om spartilpasning. Med 6-4 fordeling, en renons, og «rene» honnører er det godt nok til en utgangsinvitt. Nord på sin side har 8 poeng samt litt for fordeling, og dobbelton i makkers farge er bra siden det gir muligheter for å trumfe ruter hos nord. Den fjerde trumfen er i så måte gullkantet. Han har til å ta imot invitten, og N/S finner en tøff, men glimrende utgang etter gode vurderinger. Utgangen vinnes lett uansett utspill. Forsvaret kan ikke få mer enn for de tre essene i spar, ruter og hjerter. Selv om det er en potte tett utgangskontrakt må Ø/V finne seg i en dårlig score om de sitter mot 4 spar. N/S: +620

//

Det var ikke helt riktig at å sitte mot 620 ga så dårlig, de Ø/V parene fikk nesten middels! "Salen" hadde meldt utgangen stort sett over alt, og noen N/S-par fikk høyere score enn 620. Åtte par fikk +790 for å vinne 4 spar doblet, men det var ikke topp! Som du ser er "par" (maksimalscoren hvis alle gjør alt riktig) på spillet +500 til N/S, og det er for Ø/V sin stamp i 5 kløver. Men stamper de må de spille godt for ikke å gå 800 i bet. En god del par gikk tre doblede (-800), og ett par var i den ubehagelige kontrakten 5 ruter doblet med 1100 i bet.

I 5 kløver må spillefører være forsiktig, og først og fremst må han/hun plassere nord med kløverlengden. Da går det bra å slippe med to hjertertapere, en rutertaper og en kløvertaper. Det skal imidlertid ikke mye til før man mister kontrollen og går tre bet.

Stampen i 5 kløver er veldig sprek i lik sone. Der det skjedde hadde antagelig vest meldt inn 2 kløver over syds 1 spar. Det er ikke helt feil, men innmelding på to-trinnet er temmelig hardt med kun en honnør femte i fargen. Kun en spillefører greide seg med to bet i 5 kløver doblet, og det (-500) ga kanonscore til Ø/V. 

 

 

MESTERTREFF, onsdag

Onsdag deltok 113 par. Lars Boye Løvaas- Einar Småvatn (Grong BK/Overhalla BK) toppet med 68,97%.

Hele resultatlisten og spill-diagram samt resultat på enkeltspill finner du her.

På den siden linken til mestertreff for alle dager er finner du også link til kommentarene til spillene som ble laget på forhånd. Der er det analyser, men også antagelser (tipping) om hva som eventuelt kan skje pga. spillernes forskjellige vurderinger og valg.

Under spill-diagrammene på resultatsiden finner du computeranalysene, dvs. det angis hva som maksimalt kan oppnås i spillet i de forskjellige kontrakter, forutsatt at alle rundt bordet spiller perfekt. Det er dog med åpne kort og kan være et morsomt puslespill noen ganger for å finne ut for eks. hvordan kan han egentlig få fatt i så mange stikk der? osv. Så den analysen er sjelden hva som burde ha skjedd. Det er med alle kort åpne og tillater altså «spillerne/computerne» å gjøre ting som godt kan være helt mot oddsen fordi de vet sitsen. Derfor anbefales å ikke ta dette som noen du burde ha gjort. For eksempel om det står at 6 hjerter kan vinnes betyr ikke det at du og makker burde meldt det! Ofte kan den såkalte slemmen ha hårreisende dårlige sjanser, men kan vinnes fordi du får lov å se alle kortene og kanskje spille på en kanskje obskur måte.

I ett av spillene onsdag er den computeranalysen litt sånn.

 


//

Her er min forhåndskommentar:

Etter standard Stayman har vest med disse meldingene fortalt om fire-korts spar (ellers ville han ikke brukt Stayman), og øst ville flyttet til sparkontrakt hvis han hadde hatt 4-4 i majorfargene. Vel vitende om fire spar hos vest spiller syd likevel ut spar som stikkes hos vest. Det er naturlig å gå på kløveren med liten fra vest. Idet åtteren kommer på kan spillefører få veldig god uttelling om han satser på en såkalt intrafinesse, dvs. legge nieren som krever knekten og senere dra damen som ruller opp fargen idet tieren faller. Da får han hele tre kløverstikk siden kongen blir fisket opp og tieren faller. Men å spille slik er bare riktig om det sitter spesifikt 10-8 dobbel. At kongen sitter andre, tredje eller fjerde hos nord er mye bedre sjanse. Så hvis det spilles med oddsen legges kløver dame som syd stikker med kongen. Nå har forsvaret en stopper til i kløver, men bare en. Idet spillefører kommer inn igjen med mer spar fra syd (stor spar) spilles best kløver ess som feller tieren, og mer kløver presser ut knekten. Kløver 6 har blitt til ett stikk. Spillefører har da 3+4+1+2=10 stikk. Inne på det andre kløverstikket er fortsettelse med en tredje spar beste motspill, hvis ikke kan syd bli utsatt for en skvis i ruter-spar for det ellevte stikket. Det vil bli mange som havner på ett overstikk her, men noen vil sikkert få fatt i elleve, og andre vil bare få ni stikk. Det er heller ikke helt usannsynlig noen som har etablert ti stikk går for enda et overstikk ved å ta ruterfinessen idet syd har fått godspilt to sparstikk. De er selvsagt farlig spill, men det er en mulighet for å tråkke feil, så det kan muligens bli noen få spillere som går bet i 3 grand også siden dette jo er parturnering. N/S: -630

//

Merk at computeren (nederst til venstre i bildet) sier at her er det maksimale som kan vinnes +1440 i grand, altså 6 grand med tolv stikk!

Det er absurd, og ingen bør være i nærheten av å melde slem her fordi det er en slem med særdeles dårlige sjanser. På onsdag ga +660 for 3 grand med elleve stikk delt nest topp, kun slått av et par som fikk inn +1100 mot en doblet kontrakt N/S.

Slike analyser må altså tas med en klype salt. Men computeren har allitd rett, og her kan det vinnes tolv stikk - i teorien. Da må først den kløvervarianten som er nevnt i forhåndsomtalen finnes, en intrafinesse. Det er liten fra vest, og på åtteren fra nord legger øst nieren. Syd vinner med knekten, men pga. av at han har kun 4-2 under den gjenværende honnøren (kongen) kan spillefører rulle opp fargen og få tre stikk ved neste gang å dra damen. Nords tier faller, og spillefører får ekstremt bra uttelling (tre kløverstikk). Den måten å spille fargen på er imidlertid mot oddsen da den forutsetter to spesifikke kort dobbel hos en bestemt spiller (10-8 hos nord) i stedet for en 50% sjanse at han har kongen.

Om spillefører skulle velge å spille på denne intrafinessen (noe som kanskje er mulig hvis man spiller mot en spiller på nords plass som spillefører vet alltid ville hoppet på med kongen om han hadde den) er det kun elleve toppstikk (3+4-1-3=11). Det må altså enda mer til. 

Om starten har vært så suksessrik for spillefører må han deretter plassere ruter konge bak for å få fatt i den teoretiske maksimalscoren. Etter å ha vunnet sparutspillet hos vest og rullet opp kløveren med intrafinessen tas alle stikkene i hjerter og kløver. Dette blir igjen for eksempel før det siste hjerterstikket fra øst tas:


På det hjerterstikket som nå følger er syd skviset. Enten må han gi opp sparholdet, eller gå ned på singel ruter konge som i så fall kan toppes ut.

USA: Knepent tap for Brogeland-Bakke

Det ble en meget jevn semifinale mellom ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) og det amerikanske laget NICKELL i Soloway KO Teams. Lagene fulgte hverandre gjennom hele kampen, og ingen ga bort særlig mye. Etter at de var helt likt halvveis i kampen kom et sett nesten uten utslag.

En sjelden utscoring, ingen store svingspill og veldig tett bridge.

Det siste settet var ganske likt det tredje, men NICKELL fikk mot slutten et lite overtak og vant kampen med 18 IMP.

I finalen møter amerikanerne team BLASS som består av tre polakker, en av dem dog bosatt i USA (Pepsi) og de to nederlenderne Brink-Drijver som snart skal inn på Zimmermanns lag.

Vi tar med dette spillet hvor Christian Bakke havnet i en litt ekkel meldesituasjon:


Det luktet storeslem lang vei da Boye (vest) hadde til 4 hjerter i andre melderunde. Da Chrstian spurte med 4 grand fikk han dog et spesialsvar som denne gangen kanskje gjorde det vanskeligere enn om svaret hadde vært 5 spar, to KeyCards og trumf dame. Men jeg vet ikke sikkert hva avtalene deres for hoppet til 6 kløver er. BBO kommentatorene sa det viste to nøkkelkort og renons i kløver, men om Boye også viste trumf dame (hjerter) vet jeg ikke sikkert. Hva ville du meldt nå?

Det er avtalespørsmål hva et slikt hopp over 4 grand betyr. Jeg synes Christians 7 ruter er en praktisk og god melding uansett. Storeslem i 7 ruter godt kan stå selv om 7 hjerter er bet. En kommentator foreslo at 6 ruter over 6 kløver ville spørre om trumf dame, men kan ikke da vest muligens oppfatte 6 ruter som forslag til kontrakt?

Uansett så var dette litt spennende å følge, for på det tidspunktet lå lagene helt likt. Hvis det norske paret ikke meldte storeslem ville NICKELL ta den største ledelsen noen av dem hadde hatt siden tidlig i kampen. 7 ruter var ok, men ROSENTHAL tapte likevel 2 IMP på spillet da Ø/V hadde meldt 7 hjerter ved det andre bordet.

Det amerikanske høstmesterskapet (FALL NATIONALS) fortsetter hele helgen. Fra fredag og over tre dager spilles hovedturneringen RESINGER (Board-a-Match, BAM). Alle resultater, bulletiner osv. fra begivenhetene i San Francisco finner du her.

 

 

USA: Halvtidsrapport, semifinalen (m/noen spill)

Idet halve semifinalen er spilt i SOLOWAY KO TEAMS i San Francisco er det jevnt. Det delvis norske laget ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) slet imidlertid i starten mot NICKELL som tidlig i andre sett fikk opp en ledelse på rundt 30 IMP. Den ledelsen skyldtes i hovedsak et par slemspill.

Senere kom ROSENTHAL sterkt, og halvtidsresultatet er akkurat likt, 57-57.

La oss ta en titt på de nevnte slemspillene før vi ser på starten av comebacket for ROSENTHAL.

I det første sett stoppet Levin-Weinstein (NICKELL) i 5 hjerter her. Om du ser på N/S sine kort vil du så klart være i slem. Men det blir en bet om øst finner ruter ut.

Silverstein-Rosenthal meldte 6 hjerter, og Nickell (vest) doblet, såkalt Ligthnerdobling. Doblingen (mot slem) ber om et unaturlig utspill. Den til vanlig ekstremt gode Ralph Katz spilte imidlertid ut kløver 9! Da skjedde det noe ganske dramatisk om vi skal tro BBO-rapporteringen. Katz spilte altså ut kløver 9, og slik det er rapportert la Rosenthal liten fra syd! Dermed kunne Nickell også legge liten kløver og nieren vant stikket. Da var ikke Katz sen med å skifte til ruter som vest kunne trumfe, en doblet bet.

Om spillefører dekker kløver 9 i første stikk kommer vest inn, og kontrakten kan ikke lenger betes! Den tabben kostet 24 IMP, en grusom dobbelsving; 12 IMP ut for Rosenthal i stedet for 12 inn om nord vinner slemmen etter det heldige utspillet.

Andre sett startet dramatisk ved at Nickell meldte 6 spar selv om de mangler ett nøkkelkort og trumf dame. Ved det andre bordet ble kun det meldt utgang, fornuftig nok. 

Slemmen er ikke dårlig, men det er jo en hjertertaper så trumfen må løses uten taper. Det var ingen problemer her siden damen kom på i første sparrunde. Igjen en dobbelsving i ROSENTHALs disfavør, denne gangen 26 IMP i sving, 13 IMP ut i stedet for 13 IMP inn om slemmen går bet med en trumftaper. Med andre ord ble 50 IMP avgjort på denne måten i de to første settene.

Så snudde det altså for ROSETNHAL. Midtveis i andre sett fikk Brogeland-Bakke inn en kalas-score mot selveste Meckstroth-Rodwell. Det var brutalt, nesten «mord på åpen gate».

Unge Christian Bakke spiller altså her mot et av verdens mest meritterte par. Han har selvsagt respekt for dem, men det er ingen grunn til å ha alt for mye respekt heller!

Her redoblet han først og straffedoblet Meckstroth sin 3 kløver. Da Boye spilte trumf ut og «Meck» ikke fikk maks ut av det ble det hele fem doblede bet (BBO-rapporteringen ser dog litt mystisk ut?)! Bakke underspilte på et tidspunkt sparen sin til vests konge fulgt av spar tilbake, og kontrakten ble bare mer og mer nitrist. Pluss 1100 til ROSENTHAL.

Ved det andre bordet ble også kontrakten 3 kløver etter 2 hjerter i åpning fra vest, og dobler fra nord. Men Nickell (øst) sa ikke et ord, og nord ble spillefører etter Lebensohl 2NT fra syd, og 3 kløver fra nord (2NT ba om 3 kløver fra nord og indikerer en veldig svak hånd). Der gikk 3 kløver kun to bet, +100 til N/S, og 14 IMP til ROSETNHAL.

Det skal spilles to ganger 15 spill til.

MESTERTREFF, tirsdag

Mestertreffen på tirsdag trakk hele 409 par (40 premier)! Til topps gikk Willy Myhre og Kai Henning Slinde fra Sogndal BK. De scoret 71,03%. Også Arvid og Britt Fredriksen (Nittedal BK) og Tor Bakke-Trond Hantveit (Bergen AK BK) brøt 70%-grensen. 

Alle resultater, spill osv. finner du her.

På den Mestertreffsiden finner du også link til de på forhånd lagede kommentarene til alle spillene. Kommentarene er på ingen måte noen ingen fasit, men mer antagelser om forskjellige muligheter for hva som kan skje. I de foreslåtte meldings- og spilleforløp blir det noen ganger et middels spill, andre ganger et godt spill til et av parene.

På tirsdag var det siste spillet spennende ved mange bord:


//

Her er forhåndskommentaren:

Slik meldingene her går viser vest en meget sterk hånd og hjerterstøtte samt kortfarge i spar (Splinter) med 3 spar. Øst har svært lite, og 3hp i spar (makkerens kortfarge) er ikke noe særlig bra, så han slår av med 4 hjerter.

Nord bør ikke doble opplysende med disse kortene over 1 kløver selv om det er 12 hp, for med vanlig åpningsstyrke bør man ha minst tre kort i umeldte majorfarger for å doble.

Hvis syd melder inn over 1 hjerter kan det hende N/S er med til 4 spar som øst kommer til å doble etter at makkeren har vist sterke kort. Det er en spenstig stamp, men det går nok bra å slippe med -300 om ruteren tippes riktig. Det tapes ett stikk i trumf og ett både i hjerter og ruter samt til A-K i kløver. Det er bare fem tapere, og 300 i bet er en glimrende score siden Ø/V har en sikker utgang. Men rutervalget vil bli kritisk om for eksempel syd spiller 4 spar doblet etter å ha meldt inn, for bommes ruteren blir det -500 og en elendig score.

I hjerterkontrakt spilt av vest måtte nord ha funnet ruterutspill for å få mer enn for hjerter ess. Ruter ut unna kongen opp mot den sterke hånden kan godt koste stikk. Om det kommer spar ut kan spillefører få tolv stikk.

Her er det imidlertid øst som er spillefører. Ruter 10 i utspill er et godt alternativ, og det holder kontrakten på elleve stikk. Alt annet i utspill gjør at spillefører kan vinne tolv stikk om han ikke går i gang med å trumfe spar for tidlig, blir kort i trumf hos vest og pådrar seg taper(e) i spar.

Spilleplanen som gir maks uttelling uten ruter ut fra syd er å få spilt trumf og etter hvert satt opp kløveren med en stjeling. Det behøver ikke å være beste plan hvis kløver og/eller trumfen sitter skjevt, men det blir sikkert noen som får tak i to overstikk her. Det vil i så fall gi Ø/V en meget god score. N/S: -450

//

Det var en god del par som endte med elleve stikk i hjerterkontraktene sine. Med ruter ut kan det ikke bli mer. Hvis det kommer et annet utspill går det bra å vinne tolv stikk om det times riktig.

Det var noen N/S-par som stampet i spar her. De gikk fra 300 til 800 i bet.

En rekke par spilte 4 hjerter Ø/V med tolv stikk, noen av dem var doblet. Men selv ikke to doblede overstikk ga topp. Åtte par var i 6 hjerter og vant den, og to av dem delte toppen Ø/V med +1210 for å vinne 6 hjerter doblet.

Toppen N/S gikk til noen heldige par som fikk spille 3 spar med ni stikk!

SAN FRANCISCO: Brogeland og Bakke til semifinalen

Det ble en jevn og tett kvartfinale i SOLOWAY KO TEAMS da ROSENTHAL med Boye Brogeland og Christian Bakke slo ut ZIMMERMANN som har Tor Helness og Geir Helgemo på laget. ROSENTHAL fikk ikke grepet på det før i det siste settet som var råsterkt fra deres side, og dermed vant de til slutt med 27 IMP.

I semifinalen som nettopp har startet (onsdag kveld norsk tid) møter nordmennenes lag storlaget NICKELL.

Fredrik Helness og Espen Erichsen på lag CROUCH gjorde seg langt i fra bort i kvartfinaleoppgjøret mot NICKELL. De ledet før de siste femten spillene, men så ofte før satte NICKELL inn turboen mot slutten, og det ble tap med 31 IMP for de to nordmennene.

Vi tar med et spill fra kampen ROSENTHAL-ZIMMERMANN. I det nest siste settet (av 4) lå kampen og vippet hele tiden, kun noen få IMPs ledelse til ett av lagene. Slike spill som dette kan få avgjørende betydning selv om det er en delkontrakt. Her viste Christian Bakke litt av sine kvaliteter.


Ved det ene bordet meldte Helness-Helgemo 4 hjerter etter at nord var litt vel optimistisk pga. ruter konge som så ut som et godt kort, og syd hadde mindre enn han kunne ha hatt. Det så ut til å kunne bli tre bet i utgangen, men et innspill gjorde at det ble åtte stikk, ROSENTHAL +100.

Christian Bakke satt nord ved det andre bordet, og han skulle spille 3 hjerter, også der etter at vest hadde meldt ruter. Øst unngikk ruterutspill, men kløver ut var ikke særlig bedre. På tieren fra syd måtte vest legge liten, for bruker han kongen ser han hvor galt det blir – null kløvertaper til spillefører ved hjelp av en finesse over knekten senere. Ved å legge liten fra vest har de fortsatt ett stikk på vent i fargen, men de kan ikke spille kløver verken fra vest eller øst senere.

Bakke dro hjerter dame som vest dekket med kongen. Nord vant med esset og spilte mer hjerter til østs knekt. Han var inne i en ekkel situasjon og kunne altså ikke spille kløver. Han burde kanskje ha spilt spar nå, men siden han ikke så nords beholdning i spar og ruter, og makkeren som nevnt hadde meldt ruter ble det til at han spilte ruter ess. Neste ruter gikk til kongen og forsvaret hadde fått to stikk. Det ser fortsatt ut til å bli en bet med to spartapere og den ene kløvertaperen spillefører må få om han skal spille fargen selv. Men I den situasjonen – ruteren er eliminert og det er trumf på begge sider – utnyttet Bakke det lille forspranget han hadde fått pga. utspillet. Han spilte simpelthen spar til esset og mer spar, og motparten kunne ikke få tatt sparstikkene og fridd seg for å vente på kløverstikket. Hvis øst lar vest vinne med damen i andre sparrunde er han innspilt bare for å måtte spille kløver, eller ruter til dobbeltrenons slik at kløvertaperen forsvinner mens det trumfes på den andre siden . Hvis øst i stedet crusher vests sparhonnør (stikker over) blir det kjapt to spartapere, men øst som ikke kan spille kløver (og ruter er til dobbeltrenons) spiller i så fall god nords fjerde spar som gir kløveravkast. Det ble altså en fin liten +140 som sammen med +100 ga 6 IMP til ROSENTHAL. Som du ser i bildet over var det «fete» IMP på kampens daværende tidspunkt siden ZIMMERMANN før spillet ledet med 2 IMP.

Mer norsk i USA: Fredrik og Espen i kvart'n

I tillegg til de to nevnte parene som spiller mot hverandre er det to nordmenn til som spiller kvartfinale i SOLOWAY KO TEAMS under det amerikanske mesterskapet i San Francisco er Fredrik Helness og Espen Erichsen også fortsatt med! De spiller på et firemannslag med to engelskmenn. Fredrik Helness er jo fra Oslo, mens ex-bergenseren Espen Erichsen har bodd mange år i England nå.

Etter å ha kvallet på topp-32 k kvalifiseringen har de vunnet to utslagskamper før de nå måtte opp mot storlaget NICKELL, en voldsom utfording.

Halveis i den kampen ligger CROUCH under med 6 IMP (54-48).

Kampene er over 60 spill (4 x 15) og etter halvspilt kamp mellom ROSENTHAL (Bakke/Brogeland) og ZIMMERMANN (Helness/Helgemo) er stillingen 78-72 i favør førstnevnte.  

USA: "Norsk" oppgjør i kvartfinalen

I den første store lagturneringen SOLOWAY KO Teams under det amerikanske høstmesterskapet i San Francisco har de kommet frem til kvartfinalen. Der møtes lag ZIMMERMANN (med Helness-Helgemo) og ROSENTHAL (med Brogeland-Bakke). Det blir nok et spennende oppgjør. For ZIMMERMANN spiller foruten de to norske spillerne Multon-Zimmermann og Klukowski-Gawrys. Brogeland og Lindqvist er på lag med Rosenthal-Silverstein og Willenken-Jansma. 

Det mest om det FALL NATIONALS kan du finne her.

 

MESTERTREFF MANDAG

I den landsomfattende MESTERTREFFEN på mandag ble det en monsterscore til Tor Inge Karlstad og Alf Ole Berglund fra BK 1933 Hammerfest som vant med hele 70,38%.

Det deltok 296 par, og hele resultatlisten finner du her. 

De 29 beste parene får premie.

Sammen med link til resultatene er det lagt ut en link til kommentarene jeg har laget for spillene. Det er interessant å se hvordan spillene faktisk utviklet seg rundt omkring i landet, og om det som ble foreslått på forhånd som mulige scenarier skjedde. For de fleste spillene på mandag er det brukbart innafor, men i noen spill skjedde ikke det jeg antok noen steder. Lengst unna er kommentarene til spill 20 hvor absolutt ingen fikk straffedoblet en innmelding 1 spar fra nord, men det foreslåtte alternativet at Ø/V havnet i 3 grand med ti stikk var ganske vanlig. Også i spill 16 er jeg litt på bærtur. Absolutt ingen spilte kløverkontrakt Ø/V som jeg antok kunne bli utfallet.

Analysene gitt i PDF-filen du finner på resultatsiden er ikke teoretiske analyser, men mer antagelser om mulig utfall etter normale meldinger og spill med mulige feil som godt kan skje underveis. Selv mener jeg å se på spillene på denne måten er mer nyttig enn å fokusere på computeranalyser, såkalte GIB analyser, for de er double dummy (åpne kort) og har ofte ikke så mye med praktisk bridge å gjøre. Best tenkelige resultat kan kanskje kun oppnås ved å spille helt mot oddsen. Det er likevel morsomt å lese slike computeranalyser, og de finner du under spill-diagrammene i resultatfilen.

Vi tar med et par morsomme spill fra mandagens spilling.

// Mine forhåndskommentarer så slik ut:

Spill 6. Giver Øst. Ø/V i sonen.

Det foreslåtte meldingsforløpet er basert i at Ø/V spiller med Puppet Stayman over 1NT, dvs. vest kan undersøke om åpneren har femkorts spar da i så fall 4 spar som regel vil være en mye bedre utgang enn 3 grand. Vest har bare 9hp, men en god firekorts farge og en femkorts farge er det ikke urimelig å gå for utgang heller en bare komme med en utgangsinvitt.

Sparutspillet er naturlig, men gir spillefører tre stikk i fargen. Nå har han en sjanse til å vinne denne kontrakten. Enten vinner han for spar 9 i første stikk, eller med knekten på hånden. Uansett sørger han tidlig for å være inne hos vest for å ruter mot kongen. Nord legger liten, og ruter konge vinner stikket. Da er det åtte sikre stikk. Idet ruter dame faller er ruteren ganske tegnet.

Hvis sitsen leses korrekt, kan spillefører nå ta stikkene i de sorte fargene før han spiller hjerter fra vest med fem kort igjen. Syd har igjen bare hjerter og ett stikk i spar. Hvis nord legger liten hjerter må øst legge nieren. Syd vinner det stikket og kan ta sparstikket sitt, men så må han til slutt gi spillefører det niende stikket for hjerter konge.

Det er klart at spillefører godt kan tråkke feil her, for eksempel spille på at nord har hjerter ess. Merk at det ikke hjelper forsvaret om nord hopper opp med ruter ess med det samme og spiller hjerter knekt. Siden ruter dame kommer på får i så fall spillefører to ruterstikk. Og å legge i hjerter knekt i sluttposisjonen hjelper ikke da øst dekker, og nieren blir en stopper og syd må uansett gi øst niende stikket i den fargen. Å vinne 3 grand vil nok gi Ø/V en meget god score her. N/S: -600

//

Og det ble ganske så fortjent en god score for de som fikk hjem 3 grand. Det var noen litt merkelige pluss-scorer N/S i like merkelige kontrakter (N/S +500), men i den ganske vanlige kontrakten 3 grand Ø/V varierte det fra fire bet til noen veldig få som fikk overstikk!

Å vinne 3 grand med ni stikk ga ca. 77%.

Og her er spillet som ved et bord ga kveldens største sving da utspillet svingte ca. 300 poeng (fra bunn til delt topp)!

// Her er hva jeg trodde kunne skje ved en del bord:

Spill 12. Giver Vest. N/S i sonen. 

Syd står temmelig hardt på i det skisserte meldingsforløpet. Og det er ikke usannsynlig at en del på vest sin plass åpner med svake 2 spar selv om det kun er femkorts farge han har, for fargen er veldig god og Ø/V er i gunstig sone.

Hvis N/S melder slik som her er nords dobling såkalt støttedobling som viser trekorts hjerter, med fire hjerter ville han sagt 2 hjerter over vests innmelding. Syd sin 2 spar er krav, og idet han kommer tilbake med 3 hjerter er det sleminvitt. Nord har minimum i rene honnørpoeng, men perfekte kort for hjerterkontrakt. Han kan tillate seg en kontrollmelding (cuebid) i kløver. Det passer glimrende for syd som har kløver ess og vet nord har kløverfarge siden han sa 3 kløver. På 4 grand – Key Card Blackwood viser nord ett nøkkelkort.

Lilleslemmen er meget god. Spillefører behøver kun en ruterstjeling hos nord for å komme til tolv stikk, ruter konge er faktisk irrelevant! Han kan spille ruter med det samme, fra syd sin hånd om han vil. Senere tas en ruterstjeling hos nord og det blir seks trumfstikk i alt pluss spar ess og fem kløverstikk, totalt tolv stikk. Å sitte mot 6 hjerter her blir ikke Ø/V særlig rike av, for i dette spillet blir det ganske sikkert mange flere utganger enn slemmer. N/S: +1430 //

Det ble mest utganger, men en god del par fant slem i hjerter og noterte seg for over 80% for +1430.

Toppen N/S gikk imidlertid til et par som vant 6 grand!

Ø/V-paret som satt mot det ergrer seg nok da vest burde funnet spar ut som effektivt tar knekken på den slemmen, det er bare elleve stikk uten ett i ruter. Uten å være brutal må det vel være lov å si at det neppe kan fnnes et bedre utspill mot 6 grand enn KQJ i en farge. Å bete 6 grand ville gitt Ø/V delt topp med ett par som satt mot 7 hjerter med en bet.

Over til USA og FALL NATIONALS

Store deler av bridgeeliten fra stort sett hele verden har som vanlig tatt turen til USA for å spille årets siste amerikanske mesterskap, FALL NATIONALS som denne gangen forgår i San Francisco, California.


San Francisco er en populær by. Her med landemerket Golden Gate Bridge

Det er også en del nordmenn der borte, To norske par peker seg ut da de er på profflag som er blant favorittene i de store lagturneringene. Det er Tor Helness-Geir Helgemo som spiller på lag ZIMMERMANN, og Boye Brogeland som denne gangen har med seg unge Christian Bakke. De spiller på lag ROSENTHAL.

Begge de lagene gikk komfortabelt videre til Round of 16 i SOLOWAY KO TEAMS.

Mot slutten av oppholdet i USA spilles REISINGER som vel er den mest prestisjetunge turneringen.

Tor Bakke følger vanligvis godt med når den fremgangsrike sønnen er rundt omkring i verden og spiller bridge. Her får du et spill Tor tipset meg om fra spillingen i går. Det er fra en kamp uten nordmenn involvert, men med kjente europeiske spillere. Og laget som bommet i dette spillet er Lag STREET (en amerikansk, fransk, irsk kombinasjon) som kom seg videre etter å ha ligget under mesteparten av sin Round of 32 kamp. Det er laget som skal møte Helness-Helgemo sitt lag i Round of 16, mens Brogeland-Bakke sitt lag skal opp mot selveste LAVAZZA.

Volcker-Bessis sitt system gjorde at meldingene gikk litt spesielt uten at det ble gitt noen forklaring på BBO. De endte i 6 kløver med vest som spillefører. Nord spilte ut hjerter 8 til tieren, knekten og esset. Merk at syd fortsatt stopper hjerteren siden han har hjerter 7. 

Spillefører tok ut trumfen og spilte ruter 9 som fikk løpe til svensken Cullin på syds plass. Da var han innspilt! Han valgte å spille sin minste hjerter, og Volcker kunne sluppet den til østs nier. Etter litt tenking gikk han imidlertid opp med kongen. Det var mange andre sjanser enn å satse på å la hjerteren løpe, selv om mye kunne tyde på at fargen satt akkurat sånn?

Så tok han en trumfrunde til og kastet hjerter fra øst, og syd kastet også hjerter. Nå var spillefører på rett spor. Se hva som skjer om han tar enda en trumf i det dette er igjen:


På kløver fra vest med hjerteravkast fra øst er syd skviset allerede på den nest siste trumfen! Volcker leste imidlertid sitsen feil og prøvde to store ruter. Da tieren ikke ble godspilt var det nødt til å bli bet slik det satt, ingen skvis ville virke lenger nå.

Kontakten kunne også blitt vunnet ved simpelthen å godspille ett sparstikk med tidlig sparspill fra øst. I alle fall uten ruter ut er det greit med overganger. Med spar spilt fra øst blir damen godspilt om syd hopper på med kongen, og spillefører får både avblokkert den godspilte damen og hentet spar ess som gir avkast for hjertertaperen. Om syd legger spar 2 i tempo idet spar spilles fra øst må imidlertid spillefører gjette, har syd spar knekt, eller kongen?

Ved det andre bordet meldte Ø/V 6 grand og vant den enkelt etter sparutspill fra nord. Den ble sluppet til syds konge, og med to sparstikk etablert var det var tolv i alt (2+2+2+6).

Lag STREET tapte 14 IMP på dette spillet og slet veldig i denne kampen, men en solid sluttspurt gjorde at de vant med 6 IMP.

Bulletiner, resultater og all slags informasjon om det amerikanske mesterskapet finner du her.

2020: Årets første storturnering - Nyttårscupen i Letohallen

Det nærmer seg jul med alskens juleforbederedelser og stress. For bridgespillere gjøres det dessuten klart for julecuper og nyttårscuper over hele landet.


Jul og nyttår skal feires, men det må vel bli tid til å spille endel bridge og?

Foruten mange lokale arrangement kommer over nyttår årets første store landsomfattende turnering, Nyttårscupen 2020 i Letohallen, Jessheim (like ved Gardermoen). Det har blitt en populær turnering som trekker spillere fra hele landet. Informasjon om jule- og nyttårsturneringer vil du kunne finne på NBF sine sider.

Når det gjelder Nyttårscupen i Letohallen meldes om at det fortsatt er mange ledige plasser selv om påmeldingen så langt er lovende. Vegard Brekke er kontaktperson, og påmelding kan gjøres på NBF sine sider, her hvor du også finner all informasjon om turneringen.

 

NM FOR KLUBBLAG

I NM for klubblag er fristen for å ha spilt 1. og 2.runde til helgen. De to første rundene avgjøres ved at det spilles kamper i puljer med tre lag, alle lagene får altså to kamper. Det er mulig å gå videre til tredje runde selv med ett tap. Det beregnes en tabell (VP), og om resultatene er bra nok (ikke stort tap) så de kommer inn blant de 112 lagene som skal spille 3. runde.

Fra og med 3.runden som skal spilles innen 12.januar er det rene utslagskamper, vinn-eller-forsvinn.

Som vanlig er det seks rundekamper før lagene som får spille LAGFINALEN er klare.

I disse puljene på tre lag som inndeles regionalt kan det selvsagt blir nokså forskjellig nivå. Fra Studentenes BK i Trondheim fikk jeg høre at deres Studentenes 3 fikk en tøff utfordring da de nok tapte trekningen og måtte møte klubbkameratene som vant årets mesterskap og et lag fra Heimdal BK ble nr. 4 i finalen!

Studentenes BK 3 er også et godt lag med ambisjoner i det pågående mesterskapet: Olsen, Våge, Bjørkan og Krogh.

I deres første kamp mot laget som ble nr. 4 i årets finale (Lund, Molberg, Hornslien og Høyem) gikk det soleklart i favør av Studentene. Neste kamp var mot de regjerende mestrene (Kippe, Grude, Johansen og Aal) ble jevnere, og tredjelaget tapte med 3 IMP. Det betyr at de etter alt å dømme kommer med til 3.runde selv med det tap.

Alle resultater og tabellene som avgjør hvem som kommer videre med tap finner du her.

Fra internoppgjøret mellom de to lagene fra Studentenes BK tar vi med dette spillet hvor det var en fallgruve i spilleføringen.


Begge på syds plass var i 4 spar. Der Håkon Kippe var spillefører hadde vest (Våge) meldt inn 2 hjerter etter 1 ruter (nord) og 1 spar fra syd.

Hjerter konge kom i utspill til esset. Kippe spilte spar til kongen og spar til esset som fortalte at vest hadde singelton trumf fra start. Så spilte han til tieren før han stoppet han trumfspillet for å ha en overgang til hånden, og for ikke å bli helt uten trumf på begge hender med vidåpen hjerterfarge. Han tok så ruterfinessen som holdt. Kippe er kjent som en stikkmaskin, han er jo tre ganger gullvinner i NM for par i tillegg til at han altså også har vunnet lag-NM. Her var han nå ute etter så mange stikk som mulig og tok for kløver ess, spilte den fjerde runden trumf til kongen og innkasserte kløver konge med hjerteravkast. Så tok han ruterfinessen, men da ramlet taket i hodet på han! Øst stakk med ruter konge, og forsvaret tok resten siden spillet fra start så slik ut:


Da ruterfinessen røk andre gangen idet spillefører var helt uten trumf tok vest ta resten - to bet!

Idet den første ruterfinessen «lyktes» var det en mulighet å spille safe ved å dukke en ruter fra nord, noe som riktignok ofte viser seg bare å være at man gir bort stikk helt unødvendig. Kippes måte å spille kontrakten på gikk galt etter fin lasjering med ruter konge bak bordet fra Kjetil Krogh på østs plass, men spilleføringen var ikke optimal i lagkamp. Det vet selvsagt Kippe som ikke har noe mot at spillet publiseres, for her er det en sikrere plan som Robert Olsen fant ved det andre bordet.

Der hadde vest (Grude) vært innpå med 2 ruter – Michaels Cuebid – etter samme innledning, 1 ruter -1 spar. Det var kanskje litt en vasellampe, Olsen var veldig klar over at det kunne sitte skjevt med minst ti kort i to farger hos vest.

Også der kom hjerter konge i utspill til esset. Olsen fortsatte med spar til kongen, men så tok han ruterfinessen allerede etter en runde trumf. Også Aal fant den fine lasjeringen, men forskjellen var at Olsen hadde bedre kontroll over trumfen (mer trumf). Han spilte spar ess som avslørte 4-1 sitsen fulgt av sparfinesse, og så med en trumf igjen på hver hånd ble en andre ruterfinesse tatt. Nå kunne ikke forsvaret true spillefører da han hadde trumf igjen på begge sidene.

Norsk dametriumf i London

I helgen gikk YOUNG CHELSEA BRIDGE CLUB's Ladies Swiss Teams av stabelen i London.

Det endte med seier til et helnorsk lag bestående av Lisbeth Glærum, Tonje Brogeland, Torild Heskje og Tove Haugen. 

Tonje, Lisbeth, Torild og Tove til topps i London!

Norsk seier viser igjen den solide fremgangen for norske damebridge de senere årene. Det blir stadig flere gode resultater internasjonalt. Det bekreftes i helgen også ved at det var et helnorsk lag også på 4.plass: Lise Blågestad, Gunn Helness, Stine Holmøy og Maja Rom Anjer. Sølvi Remen spilte på et dansk-engelsk-norsk lag som ble nr. 5 og på 6,plass finner vi nok et norsk lag bestående av Kristine Breivik, Ann-Mari Juvik, Liv Bugge og Jonill Storøy.

Det deltok 25 lag i turneringen og mange sterke navn på startilsten. Se for eksempel på laget som kom på 7.plass bak alle de norske damene, et lag med i alle fall tre verdensmestre.


 

  

TO SPILLEPRØVER

I en turnering forleden dukket det opp et spill med et poeng i spilleføringen som var omtrent som kopiert ut av en lærebok. Det var mange som ikke kjente igjen varianten.

Gjør du?


I de meldingene som her skisseres er vests 3 ruter etter syds innmelding 2 ruter såkalt «god-løft», dvs. minst utgangsinvitt med sparstøtte, og øst melder utgang.

Syd spiller ut ruter konge.

Spilleplan?

Det handler om å unngå at nord får komme inn slik at hjerter kommer gjennom, for hjerter ess befinner seg mest sannsynlig hos syd. Gullkortet her er ruter knekt som bør være nok til at en erfaren spiller kjenner igjen poenget. En god start er å stikke med ruter ess og spille ruter knekt med det samme, og på det kortet kastes en kløver fra øst! Etter den starten er det enkelt, kløveren kan godspilles og det blir elleve stikk.


Hvis spillefører overser poenget med å holde den farlige hånden (her nord som kan spille hjerter som er «drepende») ute av spillet tar han ut trumfen og spiller kløver. Nord kommer inn og hvis ikke han sover i timen og spiller ruter, men skifter til hjerter som er et ganske opplagt motspill, blir det tre hjertertapere.

Den elegante starten hvor ett ruterstikk gis bort – tilsynelatende unødvendig - er kun et bytte av stikk. N/S får ett stikk i ruter i stedet for det kløverstikket de ellers ville fått. Effekten er at spillefører har kontroll.

Vi tar med et lignende spill som forekom under en bridgefestival i Norge for endel år siden. Dette spillet er også som stjålet fra en lærebok, men det forekom altså i praksis.

Etter syds Michaels Cuebid (minst 5-5 i spar og en minorfarge) fant N/S en god stamp i gunstig sone. Ø/V valgte å satse på at 5 hjerter står.

Poenget er litt det samme som i det førstnevnte spillet. Nord må holdes utenfor, for om han kommer inn truer spar gjennom kongen kontrakten. De som vant med kløver ess og tok ut trumfen gikk bet i 5 hjerter siden nord fikk komme inn idet ruterfargen ble godspilt. Ett ruterstikk og to sparstikk til N/S ga en bet.

Her hjelper det selvsagt ikke om det stikkes med kløver ess og så senere spille kløver for å kaste ruter, for det stikket kan jo vinnes av nord med samme triste resultat for spillefører idet nord skifter til spar.

Løsningen er også her å gjøre et stikk-bytte, kløver-ruter. Men det kløverstikket N/S skal få i dette tilfellet er allerede i det første stikket hvor det er nødt til å bli syd som vinner stikket for den utspilte kongen. Spillefører skal altså lasjere den utspilte kløverkongen! Syd er fortsatt inne, spar konge gardert, og forsvaret kan ikke gjøre noe som helst for å true spillefører. Samme hva syd gjør i andre stikk kan senere en ruter kastes på kløver ess, og ruteren godspilles med en stjeling siden øst etter avkastet har igjen ruter konge dobbel. Spillefører tåler til og med at ruteren sitter 4-1 siden han i så fall kan trumfe to ruter to ganger og få godspilt den femte ruteren for ett sparavkast. Slik det sitter gir to godspilte ruterstikk to sparavkast og det blir hele tolv stikk om ikke syd tar for spar ess i andre stikk!

Utspillsprøve fra Champions Cup

Samtidig som vi gjør et lite tilbakeblikk på European Champions Cup gratuleres her fra min side av verden lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Jan Mikkelsen og Arve Farstad) med seieren i veteranenes kvalifiseringskamp (se fyldige reportasjer skrevet av Kristian Barstad Ellingsen). De vant retten til å representere Norge i seniorklassen under EM på Madeira til sommeren.

I Europeans Champions Cup fikk de unge spillerne på det norske laget (Studentenes BK) det ganske tøft, men spilte omtrent middels i det knallsterke feltet. I utslagskampene som gjaldt endelig plasseringer endte til slutt med 7.plass.

Lag T'ONSTEIN (Nederleand) vant denne turneringen for andre gang på rad. Det laget er identisk med det nederlandske landslaget. De slo de engelske mestrene i finalen, men langt i fra uten tøff kamp - England ledet ved halvtid. Monaco (uten Helness-Helgemo) kom på 3.plass.

Her får du en utspillsprøve fra finalens siste halvrunde hvor nederlenderne tok over ledelsen og altså vant kampen:

Syd åpner med 1 grand (15-17), og nord sier 3 grand. Din tur som vest, hva spiller du ut?

Det normale utspillet med en slik farge er liten kløver. Det gjør at du kan får bra uttelling (fire kløverstikk) selv om for eksempel spillefører har K-J-x, men det forutsetter at makker kommer inn og kan spille kløver gjennom. Her har vest så mye at det ikke er sannsynlig at makker kommer inn. Noen ganger med en slik fargekombinasjon kan damen i utspill være tingen. Det er også om det er makker som har inntak, og du forventer at bordet kommer ned med kongen. For eksempel er dameutspillet jackpot hvis bordet har Kxx og spillefører Jxx så vi kan spille gjennom syds knekt senere med A-10 bak. Men altså, utspill er "blindt" og man vet jo ikke med sikkerhet hvordan det sitter.

Nederlenderen Simon de Wijs tenkte nok gjennom alt dette og mye mere til før han bestemte seg. Etter mange år i verdenstoppen har han sett "alt" og selv om også de aller beste i verden bommer på utspill treffer de gjerne oftere en den vanlige mann i gata. De Wijs fant det som kanskje er det mest fleksible utspillet med denne fargen og de sannsynlige inntakene på egen hånd: kløver ess!

Slik så hele spillet ut:

 

Hvis blindemann hadde kommet ned med kongen dobbel i kløver ville vest spilt liten kløver i andre stikk og satt opp fargen sin om syd har kun to eller tre kløver siden De Wijs hadde spilt ut esset. Da han fikk se bordets kløver spilte han på det som nå var sjansen, at syd satt med knekten dobbel. Kløver dame i andre stikk var drepende, det smadret spilleførers knekt, og det gjalp ikke å lasjere en gang siden vest selv hadde inntak da spillefører måtte innom spar ess (eller ta en tapende hjerterfinesse). Etter den starten var spillefører var uten kløverstopper og måtte slippes inn vest til kløverstikken med bet som resultat. 

Ved det andre bordet spilte den engelske vest-spilleren liten kløver ut mot samme kontrakt, og da hadde spillefører ingen problemer etter å ha lagt lavt fra nord og vunnet første stikk med knekten var kongen en andre stopper.   

EKSTREME HÅNDTYPER

Av og til ser det ut som kordelingsmaskinen har blitt helt sprø, fordelingen i spillet er fullstendig vanvittig. Det hører med, i løpet av tusenvis av spill er det statistisk korrekt at det blir noen sånne hender. I praksis er slike spill vanskelig å melde, gjerne for begge sider, for det er ikke plass i systemet til å ha meldinger som beskriver sånne helt ekstreme hender. Dessuten er det veldig lite frekvent med slike helt vanvittige fordelinger, så å bruke særlig med tid til å gjøre avtaler for det er ikke hensiktsmessig. Og ofte er det skjev fordeling for flere rundt bordet, eller alle, og da blir det meldingsforløp med full fart hvor ingen med sikkerhet kan vite hva som er riktig.

Mange makkerpar har imidlertid noen «redskaper» for i alle fall å dekke enkelte håndtyper. En variant kom godt med i seriemesterskapet forleden da denne hånden dukket opp:

Hvordan ville du meldt denne hånden?

Når kortene er så spesielle gir det ingen mening å snakke om honnørpoeng. Nord har tolv stikk på engen hånd! Nord kan selvsagt åpne med 2 kløver – sterk, kunstig og for de fleste utgangskrav – og deretter melde fargene sine. Men det kommer ikke noe godt utav det, makkeren vil uansett ikke ha noen som helst sjanse til å se for seg at nord i praksis har lilleslem på egen hånd.

Hva er det nord er interessert i?

Svar: Om makker har spar ess. Hvis han har det kan nord melde storeslem, og det vil være veldig uheldig om den ikke står. Han må riktignok velge hjerter eller kløver som trumf, og velger da hjerter siden hjerterkontrakt gir høyere score enn kløverkontrakt.

Du kan selvsagt på en helsvart dag risikere at du etter hvert fastsetter hjerterkontrakt til 6 eller 7 hjerter og finner ut at makker er renons i hjerter og har noen kløvere, og så sitter hjerteren 5-1. Men det får så være, hvis du får vite at makker har spar ess melder du 7 hjerter! .

Løsningen er åpning med 4 grand som såkalt «spesfic ace ask» på dårlig norsk. Hånden er nesten skreddersydd for den konvensjonen. Å bruke den åpningen forutsetter helt spesielle kort, omtrent som disse, så konvensjonen forekommer omtrent en gang hvert lysår. Men da er den nyttig!

Svarene er at makkeren melder 5 kløver med null ess, 5 i en annen farge om han har esset i den fargen, 5 grand med to ess og 6 kløver med kløver ess. I dette tilfellet får du et overraskende svar siden syd viser to ess, og du kan melde storeslem.

Det er greit å si 7 hjerter, greit å si 7 grand som vel står omtrent like ofte som 7 hjerter. Det kan kanskje være bedre i trumfkontrakt (hjerter) hvis syd har noen hjertere og kun en eller ingen kløver, og den fargen sitter for eksempel 5-1. Da kan sidefargen kanskje trumfes god. Men det vet du ingen ting om, så jeg har sansen for å si 7 grand.

Lederparet på butleren i 2.divisjon, Hoftaniska-Charlsen meldte altså slik og kom i 7 hjerter. Andre sa 7 grand, men i lagkamp gir jo ikke forskjellen på 2220 og 2210 noe utslag. Et argument mot 7 hjerter er dog at det kan jo hende det kommer utspill til stjeling i sidefargen kløver, men å si 7 hjerter er ok. I parturnering eller Board-A-Match er jeg imidlertid sikker på at Hoftaniska ville sagt 7 grand.

I første- og andredivisjon samlet viser resultatene at mange hadde systemet i orden. Noe over halvparten meldte storeslem, halvparten av dem igjen 7 grand, mens resten var i lilleslem.

Her skal du få se en hånd som ikke var i nærheten så sterk, men minst like ekstrem:

Tretten røde kort - en sjeldenhet!

Spillet er fra en lagturnering forleden. Øst passer og det er din tur. Hva melder du?

Denne hånden er heller ikke beskrevet i noe system. Det nærmeste er vel for de som bruker 2 hjerteråpning som hjerter + en minor, men det er jo normalt 5-4 eller 5-5, ikke 6-7 fordeling!

Noen passet, men det byr meg i mot, med slikt tror jeg man må gå i gang å melde. Men hva?

Hånden er massiv hvis det finnes tilpasning, ganske håpløs om det ikke er ruter- eller hjertertilpasning hos makker. Å sperremelde i ruter er en mulighet, men det klarte ikke jeg å få meg til. Sperremelding i minorfarge er normalt ikke å anbefale med firekorts (!) sidefarge i major, og her har du sekskorts major! Åpning med svake 2 hjerter, eller 3 hjerter er en mulighet, men det også er ganske så sprøtt med tanke på at vi kan ha rutertilpasning, og makkeren vil aldri forstå at sperreåpneren i hjerter sitter med noe slikt som dette.

Selv valgte jeg til slutt å åpne med 1 hjerter. Oppsiden er at om makker har hjertertilpsning så kan det være jackpot, og hvis ikke var planen videre å ta ut makkers meldinger i ruter en rekke ganger…

Men meldingene fikk en heldig utvikling. Øst doblet, og makker svarte ikke uventet 1 spar. «Here we go, dette blir "ugly" tenkte jeg». Vest meldte 2 kløver, og da var det billig å få annonsert ruterfargen – 2 ruter. Øst sa 3 kløver, og makker overraskende 4 ruter – utgangsinvitt med ruterstøtte!

Dette startet sannelig overraskende bra, og selvsagt skal vi i utgang nå. Minst! Det kan godt stå slem og. Makker behøver bare ruter ess fjerde eller femte og singelton hjerter så har vi lilleslem i ruter. Men syd kan også ha noen topphonnører i spar og kløver, totalt 10-12 poeng og kanskje fire, eller fem små ruter. Og selv om han har ruter ess er det ikke utenkelig han har dobbelton hjerter og vi kan ha to rutertapere. Det er imidlertid temmelig pessimistisk, og vi må selvsagt må vi melde mer.

Jeg sa 5 ruter.

Da doblet øst og det gikk pass, pass til meg. Sjelden har jeg vært mer fristet til å redoble, for denne kontrakten står vel veldig ofte? Det kan dog være en dum bet noen ganger, og det er et annet ankepunkt mot redobler; hva om de plukker ut i 6 kløver? Da må jeg si 6 ruter, såklart, men det kan jo være en bet der. Jeg har åpnet, og har absolutt ingenting i motspill. Det kan godt stå et stort spill begge veier her, så min konklusjon var å passe og sannsynligvis ta en ganske fet pluss-score. Slik så hele spillet ut:

Joda, det ble forsåvidt en fin score, +950 for 5 ruter doblet med ett overstikk. Men er det nok? Det står jo i 6 ruter, så det kan godt hende man taper sånne spill.

I denne ganske store lagturneringen var to N/S-par i 6 ruter, merkelig nok ingen av dem doblet, og de noterte +1370. Ett av de parene spilte selvsagt mot mine lagkamerater og vi tapte 9 IMP på spillet. Hadde jeg redoblet og fått spille 5 ruter redoblet ville scoren blitt den nokså uvanlige +1400, 1 IMP inn!

Ett Ø/V-par doblet alt for tidlig og N/S fikk spille 3 ruter doblet med tolv stikk, +1270. Deretter var det en rekke på fem par som hadde +950, en haug med +620 i 5 ruter, og kun ett par spilte kløverkontrakt Ø/V. Merk at det står nedlegg i 6 kløver den andre veien!

Konklusjonen på spillet er altså at «par-score» som det kalles, dvs. den høyeste scoren som kan oppnås hvis alle rundt bordet gjør det riktige er +200 til N/S for en doblet bet mot Ø/V sin stamp i 7 kløver. N/S melder i en perfekt verden 6 ruter, og Ø/V stamper i 7 kløver! Det skal mye til at det skjer, se på øst sine kort, og det er ikke akkurat stampekort!

OVERRASKELSER I TOPPSERIEN

Sesongens seriemesterskap har avviklet den første seriehelgen i alle divisjoner, og alle mesterskapene avsluttes på nyåret.

At lederlaget i 1.divisjon er Hordaland 1 er ikke noen overraskelse, laget er blant topp-lagene år etter år. På det laget spiller Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Martin Andresen og Fredrik Helness.

Lofoten og Vesterålen 1 (Ellingsen, Ellingsen, Digre, Marstrander, H.Eide, L.Eide) og Telemark 1 (Øberg, Hogstad, Frydenberg, Jørstad, Jørstad, Lillevik og Bergheim) følger ikke så langt bak, og det jevnt på den neste plassene og.

Hele resultatlisten etter seks av elleve kamper finner du her hvor det også som vanlig er link til butler, spilldiagram og enkeltresultater på spillene. For 2.divisjon og de to nederste divisjonene (som spilte tidligere) finner du også alle resultater osv. på NBF sin resultatlink. 

Det er når du ser på hele resultatlisten i 1.divisjon det med overraskelser kommer inn i bildet.

På nest siste plass ligger Oslo 1 som er lag Thoresen, og de vant forrige sesongs 1.divisjon da den ble avsluttet for ni måneder siden! Enda større sensasjon er det vel at Midt-Trøndelag 1 (Grøtheim) har så langt fått fatt i kun i underkant av 26 VP (litt over 4VP i snitt per kamp) og de ligger klart sist! Det laget var naturlig nok en av de største favorittene i årets1.divisjon da det består av bare landslagsspillere, eller tidligere landslagspillere.

Medaljekampen og kampen for å overleve i toppserien blir tett og spennende.

Midt-Trøndelag 1 må finne tilbake til sin vanlige form om det ikke skal bli nedrykk til 2.divisjon i februar. For de fleste andre blir det som vanlig et rotterace den siste seriehelgen. Fem bra kamper kan gi medalje, ei dårlig helg kan godt føre til nedrykk. Det blir helt sikkert den vanlige spenningen helt til siste kamp. 

I neste artikkel tar jeg med et uvanlig spill fra seriehelgen samt et minst like uvanlig spill fra en annen turnering forleden. 

 

Seriemesterskapet er i gang

Sesongens seriemesterskap har startet med spilling for 3. og 4.divisjon i helgen som var. De to øverste divisjonene spiller til helgen, og alle divisjonene avslutter mesterskapet på nyåret. Alle resultatene, spillstensiler og butler finner du via linkk på NBF sin side.

VI har fått med oss et fint spill fra 3.divisjon avd. K som spilte på Lillehammer. Jørgen-Petter Nermo fortalte det, og det er alltid morsomt når noen forteller gode spill som motparten har utsatt dem for.

Nermo (vest) spilte her mot Henning Lauritsen (nord) i runde 3. Vest åpnet med 3 hjerter og Lauritsen meldte 4 kløver. syd (Johan C. Skattum) sa 4 hjerter - kontrollmelding - og nord gikk på til slemmen 6 kløver. 

Det ser ut til at en spartaper ikke er til å unngå, og derfor at taper i trumf må unngås. Det går som du ser ikke siden øst har kongen dobbel. Men Lauritsen fant varianten etter hjerter ut til esset. Han splilte kløver til esset fulgt av tre runder ruter. Så ble øst spilt inn og måtte gi sparfavør. Østs alternativ er å spille ruter, men da trumfer spillefører hos syd og kaster spar 10. Det ble altså den uungåelige trumftaprern, men den tilsynelatende uungåelige spartaperen forsvant!

Småpent!

(Ps. En liten "kosmetisk" ekstravariant: Det kan være at spillefører etter kløver ess og tre ruterrunder bør sjele en hjerter. Hvis øst stjeler over er han innspilt på samme måte, og om han ikke stjeler over settes han inn på trumfkongen i neste stikk. Denne lille ekstravarianten er bare for å sikre seg at øst ikke har en hjerter igjen som han kan fri seg med idet han kommer inn på kløver konge, noe som er veldig usannsynlig at han har siden vest åpnet med 3 hjerter i sonen.)  

TILFELDIGHETER?

Mens mange norske bridgespillere kjemper i sesongens første serie-helg (3. og 4.divisjon) gjør vi her i bloggen et lite tilbakeblikk til Wuhan.

Denne gangen ser vi på noen spill fra World Transnationals som foregikk den andre uken mens de beste lagene kjempet i sluttspillet i nasjonsturneringene. I Transnationals er det likevel veldig høyt nivå. De fleste utslåtte VM-lag deltar vanligvis, og det kommer til mange sterke lag hvor internatsjonale toppspillerne som ikke er på et landslag, eller er fra nasjoner som ikke kvalifiserte seg til nasjons-VM er med. I Transnationals kan lagene ha spillere fra flere nasjoner.

Spillene du her får lese om illustrerer det faktum at av og til er resultatet på enkeltspill ganske tilfeldig. Kanskje gjør forskjellig system ved de to bordene at et lag kommer i en dårlig utgang som likevel fyker hjem pga. heldig sits, eller unngår en god utgang hvor alt sitter skjevt, og IMPene går motsatt vei av det som kan synes rettferdig. Andre ganger kan systemet gjøre at en kontrakt blir spilt fra motsatt side av hva de spiller den ved det andre bordet, og det kan være helt avgjørende.

Hvis du og makker har to jevne hender med til sammen 25 poeng, vil du ønske at dere spiller 3 grand av han med 16 poeng, eller han med 9?

Svaret er opplagt, normalt ønsker du at den sterkeste hånden er spillefører.

Hvis han med 16 poeng har Kx i en farge og han andre har bare småkort i den fargen er det enda mer opplagt. Slik var kortene i dette spillet fra Transnationals i Wuhan, men likevel var det en mye bedre sjanse for å vinne 3 grand hvis han med 9 poeng var spillefører.

Om vest er spillefører kan selvsagt kan nord spille ut kløver mot 3 grand og kontrakten har ingen sjanser. Ingen på nords plass spilte ut kløver, det var helt naturlig å spille ut spar. Da fikk spillefører ett ekstra stikk i den fargen og hadde fått en bra sjanse.

Med denne ruterkombinasjonen kan det ofte være riktig å spille ruter ess først, spesielt hvis man behøver kun tre ruterstikk. I dette tilfellet vet imidlertid ikke spillefører hvor mange ruterstikk han behøver, og det kan være fire ruterstikk å hente av og til hvis du spiller damen; hvis nord har K-10 dobbel, eller syd har tieren dobbel. Dessuten er det et poeng at du ikke ønsker å slippe inn nord siden kløverfargen er skummel om esset sitter bak kongen. Så du spiller ruter dame i andre stikk.

De som vant 3 NT stakk med spar knekt i stikk en og spilte ruter dame til kongen og esset. Så ruter til knekten og mer ruter. Syd kom heldigvis inn og spilte spar. Spillefører stikker den med esset og kan spille liten hjerter mot damen. Her kan det virke naturlig å spille hjerter dame fordi spillefører fortsatt er "redd" for den sårbare kløverfargen og ikke vil risikere at nord kommer inn hvis han har hjerter konge. Men kan det aldri bli mer enn to hjerterstikk. Hvis hjerter dame spilles kan det fortsatt lykkes med et skvisinnspill mot syd, men da en litt mer koplisert sluttposisjon enn det som i def følgende beskrives.

La oss si spillefører satser på hjerter konge hos syd og spiller liten hjerter mot damen. Syd kan ikke fyke opp med kongen, for gjør han det får spillefører tre stikk i fargen og totalt 3+3+3+0 = 9. Så syd legger liten hjerter, og damen vinner stikket. Spillefører er nå oppe i ni stikk og har et valg: kløver ess kan sitte hos nord, i så fall er det ni stikk ved simpelthen å spille kløver til kongen, men hvis syd har kløver ess må et innspill til.

Vinnervarianten er basert i at du plasserer syd med kløver ess, og innkasserer stikkene dine før syd spilles inn.

De flest stedene hvor spillet gikk slik så det slik ut mot slutten av spillet:


Ruterstikket tas, fulgt av spar konge. Hjerter ess og mer hjerter spiller inn syd, og han må gi spillefører det niende stikket for kløver konge. 

De som spilte 3NT fra øst sin side var nokså sjanseløse, normalt etter hjerter 10 i utspill. Det gir egentlig ingen favør (spillefører har jo to hjerterstikk uansett), og uten det sparstikket vestspillerne fikk i utspillet ble det for tungt. Spillet ga utgangssving i mange kamper.

I det neste spillet var det et spørsmål om hvor optimistisk man skulle være, og var man veldig optimistisk måtte man spille godt!

Hvilken kontrakt ville du likt å spille her?

Omtrent halvparten av N/S-parene var i utgang, og av de resterende spilte de fleste 6 ruter. Noen få var i 7 ruter.

Er det en god storeslem?

Hvis du svarer ja, hva om du vet at øst har en halvmeter med hjerter etter at han har sperret i den fargen, er svaret det samme?

Storeslem i ruter er ikke dårlig. Hvis sparfargen ikke sitter verre enn 4-2 går det greit å spille hjem tretten stikk. Syds to hjertertapere stjeles underveis, og den femte sparen kan godspilles om nødvendig med to stjelinger hos syd. Kløver ess er til slutt inntaket til sparkvisten som gir avkast før syds kløvertaper. Det er dog en hake ved foretagendet. Siden du må stjele de to hjerterne underveis må du også gå i gang med sparen før trumfene er tatt ut for ha overganger til å få tatt to sparstjelinger (hvis fargen sitter 4-2) og fortsatt ha inntak til å hente den godspilte sparen. Da kan det gå galt om sparfargen sitter 5-1. Og det gjorde den.

De som var i 7 ruter gikk bet med unntak av ved ett bord. Og 7 ruter kan faktisk vinnes selv med 5-1 sits i spar, men det må en skvis til mot vest.

Det kom normalt hjerter ut mot ruterkontrakt. For å få stjålet to hjerter må spillefører bruke en trumf og spar ess som inntak til syd. Etter å ha gjort det må spar konge spilles for deretter å stjele seg hjem å ta ut trumfen. Det går an (og bør kanskje gjøres, i alle fall i 7 ruter) å ta spar konge etter den første hjerterstjelingen hvor en trumf var brukt til overgang til syds hånd først, og da har spillefører flaks. Øst har ikke mer spar, men han har heller ikke mer trumf! Siden en trumfrunde er tatt kan altså ikke øst trumfe i andre runde spar, og spillefører stjeler seg hjem til hånden som nå bare består av trumf og kløver dame dobbel. Resten av trumfen tas, og vest blir til slutt «toast»:


På ruter knekt fra syd må vest kapitulere. Kaster han spar forsvinner kløver 10 fra nord og bordet står. Hvis vest kaster kløver forsvinner spar 8 fra nord og de to siste stikkene vinnes av spillefører i kløver.

Takk til Christian!

Christian Vennerød har som mange vel allerede har fått med seg gitt seg som landslagssjef for det norske landslaget i åpen klasse. Det gjør han etter sammen med en gruppe spillere (hans såkalte bruttotropp) har bragt Norge tilbake i verdenstoppen etter noen magre år.

Det er med andre ord en suksess-epoke som er over etter hans ti år som landslagskaptein. Men norsk bridge har ikke bare kommet tilbake i verdenstoppen, men også noe veldig bra å bygge videre på!

Christian er en litt annerledes leder. Han har en litt lett og ledig, leken stil, men også med helt soleklare mål og meninger. Absolutt ingen diktator, alle involverte ble lyttet til selv om «sjefen» til syvende og sist tok avgjørelsene. De som var i tvil om hvordan CV ville bli som landslagssjef da han tok over jobben på et vanskelig tidspunkt har fått svar, det fungerte!

CV kan gi seg som landslagssjef med god samvittighet!

Selv var jeg så heldig å få være med å jobbe med han ett av disse årene, og det var både inspirerende, lærerikt og morsomt. Etter det har jeg vært kontakt med landslagssjefen av og til, og det også har vært givende for en eks-nordmann på andre siden av jordkloden. Det er tydelig at spillerne som har vært med i denne perioden deler mine oppfatninger.

Les Kristian B. Ellingsens intervju med Vennerød etter at han "sa opp",  her.

Vel blåst, Christian